Elektricitet förändrade världen

Det är få uppfinningar som har förändrat folkets vardag så enormt mycket som elektricitet har. Vad vi tar för givet idag var för endast cirka 200 år sedan otänkbart och snudd på science fiction. Det var i och med uppfinningen av glödlampan under 1880-talet som användningen av elektricitet omfattade även privatbostäder. Självfallet var det i de större städerna, framförallt Stockholm och Göteborg, där denna nya teknik nyttjades först innan stugorna på landet fick tillgång till elektricitet.

Att äga en röd stuga på landet är mångas dröm. Livet är mysigt under sommarhalvåret medan vintern kan vara betydligt tuffare. Här blir man ofta påmind om hur livet var utan elektricitet, särskilt under långvariga elavbrott. Kanske en anledning till att många föredrar att använda stugor till sommarbostäder istället för året runt-boende. Visst är det skönt att åka hem till den moderna bostaden med väl fungerande elektricitet när sommaren lider mot sitt slut. Moderna bostäder kan tyvärr också innebära att man har radongas i bostaden. Det finns idag prisvärda och pålitliga sätt att mäta radon hos exempelvis https://radea.se/ som kommer att visa om radon finns i bostaden och i vilka mängder. Om halten är för hög gör man en sanering men annars gäller bara att hålla koll på radonhalten för en trygg inomhusmiljö.


Vårt moderna samhälle erbjuder oss en enormt hög levnadsstandard tack vare elektricitet. Även en enkel bostad idag erbjuder idag högre levnadsstandard än vad exempelvis gamla tiders kungar och adel levde under. Detta är möjligt tack vare elektricitet samt de uppfinningar som följt i dess spår som exempelvis elspis, kylskåp, hiss, elvärme, dator och mobiltelefon.

Internet har på kort tid förändrat världen och kan vi numera göra det mesta online tack vare elektricitet. Vi kan exempelvis kommunicera via Facebook som i sin tur drivs via serverhallar vilka kräver stora mängder elektricitet.

Related Posts

_

mts_newsonline