William Gilbert

William Gilbert var hovmedikus för den engelska drottningen Elisabeth I och för den engelske kungen Jakob I. Det är dock inte för detta som han i huvudsak har blivit känd genom historien. Gilbert var nämligen också naturfilosof, och han är framförallt ihågkommen för sina bidrag till upptäckten av elektricitet och jordens magnetism.

Faktum är att själva ordet ”elektricitet” kommer från Gilbert. Han använde ordet för första gången i boken De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure från år 1600, där han beskriver sina experiment om magnetism och elektricitet. Bland annat redogör Gilbert för hur han genom experiment utförd med en modell av jorden, kallad terella, kunde dra slutsatser kring jordens magnetism, och att det var på grund av denna magnetism som kompasser pekar mot norr. Hans experiment kring elektricitet rörde framförallt statisk elektricitet. Han använde sig av bärnsten för dessa experiment, och eftersom bärnsten på latin heter ”elektron”, kallade Gilbert den kraft han upptäckt för ”elektrisk kraft”. På detta sätt lade Gilbert grunden till all vetenskaplig forskning kring elektricitet.william_gilbert

Gilbert föddes år 1544 i Colchester, och studerade på universitet för att bli läkare. Han praktiserade också som läkare i London under sina första verksamma år, men blev senare drottningens egen livläkare. Denna position erbjöd honom uppenbarligen mycket egen tid, som han kunde ägna åt sina naturfilosofiska funderingar och experiment. Gilbert kan sägas ha blivit ett offer för sin tid, då han troligen dog på grund av att han insjuknade i pesten. Han blev 59 år gammal och dog år 1603 i London.

Det är tack vare människor som William Gilbert som vi idag har tillgång till elektricitet, något som de flesta numera inte kan tänka sig att leva utan. Vi använder elektricitet från allt till att skapa ljus i mörkret till att kommunicera och marknadsföra oss. De två sistnämnda aktiviteterna är framförallt möjliga idag tack vare internet, något som vi inte heller skulle ha tillgång till utan elektricitet. Om du vill ha hjälp med att marknadsföra dig via internet ska du vända dig till en webbyrå, som är experter på sitt område. Du hittar en professionell webbyrå i Stockholm på Wasabiweb.se.

Related Posts

_

mts_newsonline