Elektricitet under historien

 

Elektricitet är något som är tätt förknippat med vår moderna livsstil. Tack vare förmågan att alstra och styra energi i form av elektricitet kan vi göra en mängd olika saker som tidigare krävde andra åtgärder. Vi kan tända lampor och värma våra hus liksom köra våra bilar genom – helt eller delvis – elektriciteten. Samtidigt har elektriciteten naturligtvis alltid existerat i naturlig form. Det har gjort att det är något som har uppmärksammats av tänkare genom alla tider, långt innan vi lärde oss att hantera den i dagens form.

1200px-Mohave_Generating_Station_1Ett bevis på det är skrifter från den store filosofen Thales redan 500 år före Kristus. Han talade om energin som uppkom när exempelvis päls och bärnsten kom i kontakt med varandra. Vi vet idag att Thales talade om statisk elektricitet. Även om upptäckten var stor på ett teoretiskt plan kunde den inte direkt omvandlas till några praktiska fördelar. Det gick inte att lagra elektriciteten eller styra den på samma sätt som vi kan idag. Det skulle därför dröja flera hundra år innan elektriciteten började behandlas på ett mer systematiskt sätt.

Under 1600-talet skedde stora framsteg på elektricitetens område. Idag vet vi att en blixt är en stor elektrisk urladdning, men det var långt ifrån självklart vid den här tidpunkten. När den insikten ändå landade hos dåtidens vetenskapsmän var det startskottet på en snabb utveckling som ledde fram till större kunskaper om vad elektricitet faktiskt var. Det gav i sin tur upphov till konstruerandet av elektriska maskiner. Med hjälp av linnetrådar kunde en uppfinnare som Otto von Guericke visa att elektricitet gick att leda mellan två olika poler. Det skulle sedermera få enorm inverkan på hur elektriska saker togs fram.

Allt fler framsteg ledde fram till konstruktionen av glödlampan som brukar tillskrivas Thomas Edison på 1800-talet. Under 1900-talet kom nya utmaningar för att möta ett allt större behov av elektricitet. I takt med att fler delar av världen får möjlighet att nå samma standard som redan etablerade industriländer har det ställs ökade krav på generering av elektricitet genom exempelvis vind- och vattenkraft. Idag är elektriciteten en självklarhet i en majoritet av världens alla samhällen.

Related Posts

_

mts_newsonline