Elektricitetens historia

Människan har känt till elektriciteten sedan forntiden. Det skulle emellertid dröja många århundraden med experiment av flertalet forskare innan man upptäckte vad elektricitet kan användas till. Begreppet elektricitet myntades på 1600-talet av Walter Charleton. År 1663 utformade Otto von Guericke den första elektricitetsmaskinen. James Clerk Maxwell gjorde år 1864 en matematisk beskrivning av elektricitet och magnetism och dessa ekvationer använder vi fortfarande. På 1870-talet nådde elektriciteten Sverige och 1884 tillverkades det första elektricitetsverket. Det skickade ström till ungefär 1000 glödlampor.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet pågick i USA War of the Currents, vilket på svenska översätts till strömkriget. Det var mellan Thomas Edison, Nikola Tesla, George Westinghouse och handlade om vilken typ av ström som skulle göras tillgänglig för hushållen. Edison var för likström och bedrev en kampanj där han påtalade riskerna med växelström. Edison var med och tillverkade elektriska stolen. Han använde den som exempel för att få allmänheten att förstå farorna med växelström. Han avlivade också djur med hjälp av växelström för att bevisa sin ståndpunkt. Ändå vann växelströmmen, och det är den som används mest idag.

Sedan dess har utvecklingen gått i rasande fart. Under 1900-talet har vitvaror som kylskåp och tvättmaskiner med mera intagit en självklar plats i hushållen. Mot slutet av 1900-talet började det bli allt vanligare med datorer i hemmen och numera har nästan hela befolkningen datorer och internet hemma.

Idag är tillgång till elektricitet en självklarhet för oss svenskar och något som vi inte alltid tänker på. Vi använder många gånger om dagen saker som kräver el. Tv:n, datorn, lampor, kylskåp och spis är bara några exempel. Våra smartphones laddar vi med hjälp av elektricitet. På sistone har det också blivit allt vanligare att använda sig av en powerbank, vilket är en mycket praktisk liten pryl som man laddar med el hemma för att sedan ta med sig och ha som ett back up-batteri ifall batteriet till smartphonen tar slut.

Related Posts

_

mts_newsonline