Elektricitetens historia i Sverige

Elen är viktig för att samhället ska fungera. Alltifrån bostäder, näringsliv till offentlig service måste ha en stabil elförsörjning. Under den senaste tiden har det varit mycket diskussioner om att få mer elektricitet från förnybara energikällor. Och det går framåt, idag utgör vattenkraft och vindkraft tillsammans över 40 % av energiproduktionen i Sverige. Men det har inte alltid varit självklart att få el i Sverige – det här är elektricitetens historia.

Elektriciteten upptäcktes på 1600-talet

Det var under 1600-talet som vetenskapsmännen intresserade sig för de urladdningar och gnistor som framkommer vid statisk elektricitet. Den grekiska filosofen Thales beskrev bland annat hur gnistor framkallades när han gned bärnsten mot päls. Men det tog ända till 1700-talet innan Benjamin Franklin insåg att allt handlade om negativa och positiva laddningar. På 1800-talet experimenterade flera personer med elektriciteten. En nämnvärd vetenskapsman är fysikern H.C. Ørsted som upptäckte elektromagnetismen. Det skedde när han upptäckte kompassnålens rörelse då han slöt den till en strömkrets. Värd att nämna är även amerikanen Thomas Edison som lyckades skapa en fungerande glödlampa och likströmsgeneratorn år 1879 – som snabbt spred sig inom hela USA.

Växelströmmen satte fart på samhällets utveckling

Det tog ända till 1900-talet innan Nikola Tesla uppfann växelströmmen. Genom växelströmmen kunde elen produceras och transporteras långa sträckor, vilket medförde till att fler och fler samhällen kunde lysas upp och ångdrivna maskiner kunde bli ersatta med eldrivna.

Elen kom till Sverige

År 1884 kom äntligen elen till Sverige, närmare bestämt till Göteborg. Elektriska AB i Göteborg byggde det första elverket i staden, vilket försåg 1000 glödlampor samt några enstaka butiker och sjukhus med el. Sveriges huvudstad fick elen 1892 när statsägda Brunkebergsverket invigdes och försedde gatorna med gatubelysning. På 1910-talet elektrifierades järnvägarna i Sverige, vilket möjliggjorde för ström att transporteras över längre sträckor. Genom detta byggdes det elverk på olika platser, vilka försåg det avlånga landet med ström. Efter andra världskriget gick elektrifieringen ofantligt snabbt, mycket tack vare industrin men även genom nya uppfinningar. Exempelvis eldrivna tvättmaskiner och diverse hushållsapparater.

Related Posts

_

mts_newsonline