Batteriets historia – från Bagdadbatteriet till uppladdningsbara batterier

Energi har på olika vis alltid fascinerat människan och det finns spår av användning av elektricitet så långt som till år 250 f.kr. År 1936 grävdes det upp ett fynd som förbryllade forskarna som på den tiden inte kunde förstå vad detta var men de var alla överens om att fyndet verkade vara någon form av batteri. Detta fynd kom att kallas för Bagdadbatteriet – en kopparflaska som är cylinderformad och 9,8 cm lång och 2,6 cm i diameter. Höljet som består av tunn kopparplåt fungerar som batteriets ena elektrod. Första gången som man med hjälp av ett batteri kunde skapa en varaktig elektrisk ström med var på 1800-talet av Allessandro Volta. Med hjälp av Voltas konstruktion kunde forskarna äntligen börja studera de elektriska fenomenen och inte långt efter detta så påvisades sambandet mellan magnetism och elektricitet och därefter tog batteriets form fart och förändrade människans levnadsstandard enormt till det bättre. År 1859 uppfanns det första uppladdningsbara batteriet av vetenskapsmannen Gaston Planté.

Batterier i framtiden!

I dagens teknologiska värld går utvecklingen otroligt snabbt framåt. Idag är nästan ingenting omöjligt att skapa och hur framtidens batterier kan se ut kan nog nästan bara fantasin sätta gränser på. Med tiden så har våra elektroniska prylar blivit mindre och mindre i storlek och mer och mer avancerade vilket har skapat ett större behov av lätta och små batterier men som ändå ska kunna behålla sin elektricitet under en längre stund, som i mobiltelefoner till exempel. Under 90-talet så började man att skapa batterier som var teknologiskt utvecklade från litium-jon celler som har en hög energitäthet och det är på denna bana som batteriets utveckling har gått. Om man skulle spekulera i hur batterierna kommer att se ut i framtiden baserat på hur snabbt dagens teknologi går framåt så skulle man nog kunna tro att dessa batterier kommer kunna vara så små som ett sandkorn men ändå erhålla mycket energi för sin storlek. Dessutom går samhället mot mer miljövänliga vägar för att skapa elektricitet, som bland annat solceller och liknande, förhoppningsvis så är det på den vägen de nya batterierna för framtiden skapas.

Vår nytta av batteriet!

Vi människor har kunnat dra en stor nytta av vetenskapens under genom tiderna och elektricitet är idag något som håller ihop hela vårt samhälle. Det är därför viktigt att man hänger med i alla dessa snabba svängar så att man själv kan dra nytta av all utveckling. Idag så kan man ladda sina mobiltelefoner via portabla laddare fast man är långt ifrån en energikälla t.ex. Detta är en frihet som vi aldrig riktigt fått känna på tidigare eller heller kan riktigt ta in ännu. Internet har mer eller mindre nu nått ut i hela världen vilket skapar fantastiska kommunikationsmöjligheter för oss alla. En bra sak som många butiker har idag är checkkredit – med en checkkredit kan man komma undan rätt billigt om man behöver uppdatera sina elektroniska produkter då behöver man bara betala ränta på det beloppet man har använt och köparen kan då använda dessa på endast nödvändiga produkter i just den butiken man valt att ta del av detta.

Related Posts

_

mts_newsonline