Elektricitetens historia i Sverige

Elektricitet har förekommit i Sverige sedan slutet på 1800-talet, men det skulle dröja betydligt längre än så innan det blev standard med elektricitet i svenska hem. För att vara mer exakt kan man säga att elektriciteten för första gången uppvisades i Sverige på 1870-talet. Det skedde i form av demonstrationer av dynamodrivna båglampor och glödlampor.

Det allra första elverket i Sverige byggdes år 1884, och var privatägt. Det ägdes av Elektriska AB i Göteborg, och försåg runt 1 000 glödlampor med el. På den tiden var det fortfarande få eller inga bostäder som hade upplysning genom elektricitet: istället var det framförallt restauranger och butiker i centrala Göteborg som använde elverkets tjänster. Till Stockholm kom inte elen förrän 1892, då man invigde Brunkebergsverket. Till skillnad från Elektriska AB var Brunkebergsverket statsägt.Interiör_stora_salongen_-_Hallwylska_museet_-_87904.tif

En av de familjer som var snabba med att anamma denna nya teknik efter att den blivit tillgänglig i Stockholm var greven och grevinnan von Hallwyl. Faktum är att de var så övertygade om att de ville installera elektricitet i sitt boende att de byggde ett helt nytt boende endast av den anledningen, det som senare skulle bli Hallwylska palatset. Hallwylska palatset byggdes mellan 1893 och 1898. Paret bodde tidigare i Fersenska palatset, men kunde inte komma överens med Niels Georg Sørensen, ägaren till palatset, om huruvida byggnaden skulle elektrifieras eller inte. Med dagens kunskap är det lätt att se tillbaka och fråga sig hur någon kunde vara motsträvig till sådan utveckling, men då var det inte lika självklart att elektriciteten var framtiden. Numera finns dock inget hem i västvärlden utan elektricitet, och vi belyser våra hem med allt från praktisk funktionsbelysning till belysning vars enda syfte är att skapa stämning. Om du letar efter en golvlampa som kan göra just det, ska du gå in på Byggmax.se. Där finns ett stort utbud av lampor i alla former.

Exakt hur många som använde sig av elektricitet när tekniken fortfarande låg i sin linda är svårt att avgöra idag, eftersom man inte förde någon statistik över förbrukningen. Det var först på 1960-talet som Statistiska Centralbyrån började insamla sådan statistik, eftersom det då var relevant för stadsplaneringen att veta var el förbrukades som mest.

Related Posts

_

mts_newsonline