Så bildas elektricitet

Elektricitet är något som vi använder oss av dagligen i det mesta vi gör och idag är det svårt att tro att det bara är lite mer än 100 år sedan som vi människor började nyttja elektrisk ström. I slutet av 1800-talet uppfanns glödlampan och sedan dess så har utvecklingen gått otroligt fort framåt. Trots detta är vi nog få som egentligen vet hur elektricitet faktiskt uppstår. Förenklat sett så är elektrisk ström elektroner som rör sig i en typ av material som leder ström. Material som leder ström kallas för ”ledare” och är oftast metaller, vilka är otroligt goda ledare för ström. När ett material med överskott av elektroner (Som t.ex. koppar) kommer i kontakt med ett material som har ett underskott av elektroner så uppstår det en rörelse då de olika materialen strävar efter att jämna ut skillnaderna mellan dem och detta gör så att elektronerna rör på sig och då skapar elektrisk ström.

Klara en vecka utan ström

Vi människor är idag vana vid att alltid leva med elektricitet och många har nog inte ens funderat på vad som skulle hända ifall all ström skulle slås ut t.ex. I Sverige har vi varit rätt skonade från större stormar eller andra naturkatastrofer vilket är en förklaring till att de flesta inte funderar på hur de skulle överleva om en krissituation uppstår. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige anser att svenskarna ska kunna klara en vecka utan el om en större krissituation skulle uppstå. De anser att när krisen väl är där så sker det i regel plötsligt och då kan det vara svårt för samhället att kliva in och ordna problemen direkt och då är det viktigt att människor själva också är förberedda vid eventuella kriser, så som en stor storm eller naturkatastrof. Enligt denna myndighet så är det bara 4 av 10 svenskar som faktiskt vet vad man ska göra i ett sådant läge och de vill lägga vikt vid hur viktigt det är att vara förberedd.

Viktigt att bunkra upp!

Tips på hur man kan förbereda sig för eventuella krissituationer är att bunkra upp med mat som man kan ha i rumstemperatur utan att det blir dåligt och vatten. Det är även viktigt att ha varma kläder, filtar och annat som kan värma om det exempelvis är vinter och man inte har värme. Nuförtiden så finns det också portabla laddare som man kan ladda sin telefon med utan direktström, vilket kan vara väldigt bra att ha om en krissituation uppstår och man inte längre har möjlighet att ladda sin telefon. Alla är vi beroende av att få vara trygga och för att kunna vara det så är det också såklart även väldigt viktigt att man har en inkomst som kan bistå till att man kan leva ett mer säkert liv. På http://www.netjobs.com/ kan den som letar efter ett arbete eller är sugen på att byta karriär finna en hel rad med tillgängliga arbeten.

Related Posts

_

mts_newsonline