Elektricitetens historia

Elektricitens historia sträcker sig tillbaka ända till forntidens Egypten där folk redan hade kunskap om elektricitetens framträdande egenskaper. Till exempel var folk tidigt medvetna om att fiskar kunde generera elektriska stötar och strålar. Dessutom såg de att dess el kunde …
mts_newsonline