Elektricitetens historia

Människan har känt till elektriciteten sedan forntiden. Det skulle emellertid dröja många århundraden med experiment av flertalet forskare innan man upptäckte vad elektricitet kan användas till. Begreppet elektricitet myntades på 1600-talet av Walter Charleton. År 1663 utformade Otto von Guericke …
mts_newsonline