Elektricitet och företag i Stockholm

Nikola Tesla (1856-1943) var en av de viktigaste bidragsgivarna till uppkomsten av den kommersiella elektriciteten. Tack vare elektriciteten har de moderna kontoren kunnat växa fram med sina stora kontorslandskap fulla med datorer och andra apparater som drivs med el. Telegrafen …
mts_newsonline