Elektricitetens historia i Sverige

Elen är viktig för att samhället ska fungera. Alltifrån bostäder, näringsliv till offentlig service måste ha en stabil elförsörjning. Under den senaste tiden har det varit mycket diskussioner om att få mer elektricitet från förnybara energikällor. Och det går framåt, …
mts_newsonline