Elektriker nu och då

Ända sedan elektriciteten uppfanns och blev en del av människors vardagsliv har det behövts elektriker. Elektricitet är ett fenomen som snarare upptäcktes än uppfanns, eftersom elektriciteten finns naturligt i form av till exempel blixtar. Men när människan började kunna producera dessa vågor och använda dem i vardagen, till exempel för att kunna använda glödlampor, uppstod genast ett behov av duktiga elektriker som kan dra kablar och installera elen ordentligt. Elektricitet som är felaktigt installerad, trasig eller som används på fel sätt kan ge upphov till stötar och ibland även eldsvåda och dödsfall, om till exempel en person utsätts för en alltför stor elektrisk chock.
Elektriker för hundra år sedan

Den som arbetade som elektriker i början av förra seklet var ofta inte formellt utbildad, utan hade gått som lärling hos en redan etablerad elektriker och lärt sig genom att prova, göra fel, och prova igen. Idag kan vi lätt söka efter och hitta duktiga elektriker via tjänster som till exempel Wise Up medan man förr i tiden ofta fick lita på sitt goda rykte för att göra sig känd som duktig elektriker. Att arbeta som elektriker under elektricitetens tidiga dagar var inte alltid helt riskfritt, och den skyddsutrustning som används idag var då obefintlig. Dåtidens elektriker fick många stötar, och det tog ett tag innan man insåg sambandet och faran med att dra elektricitet i våta utrymmen, vilket föranledde många skador och dödsfall under det tidiga 1900-talet. Även om det säkert var spännande att vara med om elektricitetens genombrott på den tiden är yrket betydligt säkrare och mer stabilt idag.

Group of lamps with interesting shape of tungsten filament.

Group of lamps with interesting shape of tungsten filament.

 

Att jobba som elektriker i Sverige idag

Svenska Elektrikerförbundet jobbar inte enbart med att kontrollera kollektivavtal, löner och arbetsmiljöer utan kan också hjälpa dig som utbildar dig till elektriker eller som funderar på att satsa på yrket. Precis som i många andra hantverksyrken står branschen inför en utmaning med stora pensionsavgångar under de närmaste 5–10 åren. Det betyder också en stor efterfrågan på duktiga elektriker, och arbetsmöjligheterna kan vara en morot för att få yngre förmågor att våga satsa på elektriker yrket. Att jobba som elektriker är varierande och spännande, med nya utmaningar i princip dagligen. Oavsett om du jobbar för dig själv i egen firma eller som anställd träffar du mycket folk och har som regel ett ganska fritt schema.

Related Posts

_

mts_newsonline